Kontakt
 
 
 

CV

Prästvigd för Lunds stift 1986

Teol lic i kyrkovetenskap 2000

Teol dr i kyrkovetenskap 2003

Kyrkoherde i Lomma 2006

Kontraktsprost 2010

Docent i Praktisk teologi 2016

 

Forskning

Forskningsintresse

Pågående forskning

Tidigare forskning

 

Publicerat

 

Press

Inforamtion för media

Pressbilder

Författarporträtt

 

Resursperson i följande områden

Död och begravning

Riter - riters funktion

Svenskt kyrkoliv

Pastoralteologi

Liturgik

Homiletik

Dop och vigsel

Copyright © All Rights Reserved