CV

Jan-Olof Aggedal

E-post: jan-olof.aggedal[at]svenskakyrkan.se eller

           forskning[at]aggedal.se                                  

Tfn: + 46 70 26 36 608

f. 1961

Teol. dr. Docent

Kontraktsprost

Svenska kyrkan


Anställningar

1986-06-06 − 1987-01-31 pastoratsadjunkt, Räng och Trelleborg.

1987-02-01 − 2006-08-31 kyrkoadjunkt/komminister/vikarierande kyrkoherde, Slottsstadens församling Malmö.

Tjänstledig i omgångar för att uppehålla anställning vid Lunds universitet, heltid 2000-2005 för forskning.

2006-09-01 kyrkoherde, Lomma samt 2010-03-01 kontraktsprost i Bara kontrakt, 

2018-01-01--2022-09-31 kontraktsprost i Torna och Bara kontrakt.


2022-09-22 Bishop´s advicer / Stiftsadjunkt för teologisk analys, Lunds stift.

Akademisk utbildning

Teologie kandidatexamen 1985.

Prästexamen vid Lunds Domkapitel 1986-06-06, prästvigd 1986-06-08.

Teologie licentiatexamen 2000.

Teologie doktorsexamen 2003-09-29 i kyrkovetenskap med inriktning homiletik, liturgik och kyrkorätt.


Docent i praktisk teologi vid Lunds universitet 2016.

Uppdrag och nätverk (pågående)

Ledamot av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds centralstyrelse (SKKF) sedan 2007,

vice ordförande 2013-

Ledamot av nordiskt nätverk för liturgik - Leitourgia sedan 2005,

seminarieledare för arbetsgruppen ”Livets riter” 2006−2012,

vice ordförande för nätverket 2010

ordförande för nätverket 2011

ledamot i styrelsen 2012

Ledamot av Nordiskt homiletiskt nätverk sedan 1994

Ledamot av Nordic Network of Thanatology (NNT) sedan bildandet 2007

Medlem av av Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stifts sedan 1999 

styrelseledamot 1999-2005

vice ordförande 2006-2013

ordförande 2014-2016, 2019-

Ledamot av begravningsbranschens etiska råd sedan 2008

Medlem i Samfundet Pro Fide et Christianismo sedan 2011 

Medlem i Stiftshistoriska sällskapet i Skara stift sedan 2016


Medlem i Lunds Rotary klubb sedan 2004

sekreterare 2010-2011

andre sekreterare 2009, 2012


Medlem i Sällskapet Lundaakademikerna sedan 2011

sekreterare 2015-2021

president 2022

past president 2023

Uppdrag och nätverk (avslutade)

Ledamot av Bokhandeln Arkens styrelse 1997−2008 och ordförande 2006−2008.

Ledamot av Arcus AB styrelse 1997−2008 och ordförande 2006−2008.


Ledamot av Slutförslagsgrupp för kyrkohandboksförslaget 2014−2016

Ledamot av Revisionsgrupp för kyrkohandboksförslaget 2016-2017

Ledamot av Samfällda kyrkofullmäktige i Lunds kyrkliga samfällighet 1995−2009.

Ledamot av Kyrkogårdsnämnden i Lunds kyrkliga samfällighet 1995−2009 och

vice ordförande 2006−2009.

Ledamot av Pastoralinstitutet i Lunds styrelse 1984−1986.

Ledamot av Avdelningsnämnden för Kristendomens historia, Teologiska institutionen 2000−2003.

Kyrkobokföringssakkunnig/juredik i Lunds stift 2002-09-02−2003-09-31.

Utredare åt Biskopsmötet inför ”Begravning – ett brev från Svenska kyrkans biskopar” 2006−2007.

Timlärare i Liturgik och teologi vid Musikhögskolan i Malmö 1997−2010.

Ledar-/Chefsutbildning

Förberedande chefsutbildning för präster, anordnad av Lunds stift 1996-1997.

Kyrkoherdeutbildning, anordnad av Lunds stift 2007.

Arbetsmiljöutbildning, anordnad av Församlingsförbundet i Lunds stift 2007.


Arbetsmiljöutbildning, anordnad av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 2015.

Kyrkoherdeforum, anordnad av KyrkA, Fjellstedskaskolan, Uppsala universitet 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.

Övrigt

S:t Lukasstiftelsen – Själavård för församlingsanställda.

S:t Lukasstiftelsen – Att arbeta med sorg (utbildning för sorgegruppshandledare).

Retreatledarkurs på S:t Davidsgården i Rättvik steg I och II.

Journalistisk grundkurs.

Swedish Theological Institute, Jerusalem 1991.

CV

Prästvigd för Lunds stift 1986

Teol lic i kyrkovetenskap 2000

Teol dr i kyrkovetenskap 2003

Kyrkoherde i Lomma 2006

Kontraktsprost 2010

Docent i praktisk teologi 2016

Bishop´s advicer / Stiftsadjunkt teologisk analys 2022


Forskning

Forskningsintresse

Pågående forskning

Tidigare forskning


Publicerat


Press

Inforamtion för media

Pressbilder

Författarporträtt


Resursperson i följande områden 

Död och begravning

Riter - riters funktion

Svenskt kyrkoliv

Pastoralteologi

Liturgik

Homiletik

Dop och vigsel

CV