Kontakt
 
 
 
 

CV

Prästvigd för Lunds stift 1986

Teol lic i kyrkovetenskap 2000

Teol dr i kyrkovetenskap 2003

Kyrkoherde i Lomma 2006

Kontraktsprost 2010

Docent i Praktisk teologi 2016


Forskning

Forskningsintresse

Pågående forskning

Tidigare forskning


Publicerat


Press

Inforamtion för media

Pressbilder

Författarporträtt


Resursperson i följande områden 

Död och begravning

Riter - riters funktion

Svenskt kyrkoliv

Pastoralteologi

Liturgik

Homiletik

Dop och vigsel