Resursperson

Jan-Olof Aggedal

E-post: jan-olof.aggedal[at]svenskakyrkan.se eller

           forskning[at]aggedal.se                                  

Tfn: + 46 70 26 36 608

f. 1961

Teol. dr. Docent

Kontraktsprost

Svenska kyrkan


Forskningsintresse

Som praktisk teolog är Aggedal intresserad av samspelet mellan trossamfundens trostolkningar och individens livstydning i ett mångkulturellt samhälle. Aggedals forskning berör riten och ritens funktion samt människors upplevelse av riten. Särskilt har han intresserat sig för död och begravning samt förkunnelsen vid kyrkliga handlingar.

Disputerade kollegor i Svenska kyrkan

Svenska kykans många forskarkompetenta medarbetare utgör lite av en dold men rik resurs i kyrkans arbete. I varje stift finns forskare som sitter på djupa kunskaper som skulle kunna komma flera till del. Du finner oss på Svenska kyrkans forskningsenhets webbplats.

http://www.svenskakyrkan.se/forskning

En av forskarens viktigaste uppgifter är att kommunicera forskningens resultat med samhället, kyrkorna och individen. För Aggedals del handlar det även om begravningsbranschen och kyrkogårdsmyndigheterna. Genom artiklar, utredningar, föreläsningar och utbildningar fungerar Aggedal som resurs i olika sammanhang.

Som resursperson för medida och andra intresserade är Aggedals specialområden

Död och begravning

Riter - riters funktion

Svenskt kyrkoliv

Pastoralteologi

Liturgik

Homiletik

Dop och vigsel

Resursperson